Co s tím - Alžběta StančákováVítězem Ceny Jiřího Ortena 2015 se stala

Alžběta Stančáková
za sbírku poezie Co s tím.

Porota:
  • Blanka Činátlová, literární teoretička a redaktorka
  • Jindřich Jůzl, šéfredaktor nakladatelství Odeon
  • Milan Ohnisko, editor a básník
  • Marek Šindelka, spisovatel a redaktor
  • Miloš Urban, spisovatel

Alžběta Stančáková

Narodila se v roce 1992. Odmaturovala na Gymnáziu Josefská v Praze. V současnosti studuje bohemistiku na FF UK. Její básně byly otištěny v časopise Psí víno.

Co s tím

Debutovou sbírku Alžběty Stančákové, autorky nejmladší generace, odlišuje od tvorby jejích vrstevníků a vrstevnic především nadhled, ironie a schopnost přirozeně pointovat text. Vzpomínky, zážitky a pozorování bez otravného lyrismu, cizí i vlastní rodinná minidramata s existenciálním nádechem, nepřikrášlené a často humorné záznamy slyšeného, viděného, prožitého. Stančáková ovládá umění zkratky, má vypravěčský dar a hovoří ryze současným jazykem – jak ve svých básních, tak v krátkých prózách, které jsou v knize obsaženy v poměru 1:1.

Sledujte nás na FacebookuVyhledávač