Cena Jiřího Ortena je prestižní ocenění pro mladé autory, které se uděluje již od roku 1987.
Udílí se autorovi prozaického či básnického díla napsaného v českém jazyce, jemuž v době vydání knihy není více než 30 let.
Od roku 2009 je organizátorem Ceny Jiřího Ortena Svaz českých knihkupců a nakladatelů.

Žabí rok

Kniha Žabí rok, tak ako ju poznáme z poslednej verzie, je takpovediac Šimečkovo chef d´oeuvre. Tvoria ju tri časti: krátke príbehy z vojenčiny (Vojenská knižka), novela Výpoveď a novela Žabí rok. V týchto textoch autor prejavil silný sklon k autenticite. Príbehy sú napísané „ich-formou“. Autobiografické črty vidno dobre o. i. na Vojenskej knižke, kde opísal vojenskú službu chlapca, pochádzajúceho z politicky perzekuovanej rodiny. M. M. Šimečka však nepíše nijakú sentimentálnu prózu – naopak: je často (trpko) ironický a jeho štýl je klinicky chladný. Občas akoby sa týmto gestom dostal do protikladu k obsahu vlastného diela, ale to je spôsob jeho písania a jeho vlastnej literárnej maniery – napríklad vo Výpovedi, kde píše o bezprostrednej blízkosti smrti a o pacientoch chorých na rakovinu.
Hoci v literárnych textoch zbierky Žabí rok zohráva dôležitú úlohu spoločenská realita, je tu silne prítomný aj filozofický subtext: kritici M. Uhde a P. Liptovský už v 80. rokoch (v exilovej tlači) poukázali na to, že tu autor opísal zažitú skutočnosť z generačnej perspektívy: hovorí o intelektuálnych a emocionálnych napätiach, ktoré nie sú typické len pre disidentov.

Sledujte nás na FacebookuVyhledávač