Cena Jiřího Ortena je prestižní ocenění pro mladé autory, které se uděluje již od roku 1987.
Udílí se autorovi prozaického či básnického díla napsaného v českém jazyce, jemuž v době vydání knihy není více než 30 let.
Od roku 2009 je organizátorem Ceny Jiřího Ortena Svaz českých knihkupců a nakladatelů.

Manévry

Poezie Jaroslava Pížla působí v kontextu současného českého básnictví poněkud extravagantně. Především proto, že primární u tohoto autora nebývá sémantická výpověď, nýbrž zvuková kvalita textu, jakási „hudba slov“ či „orální literatura“. Pížl, který ostatně své básně často osobitě interpretuje a hlasem i gesty „dotváří“, vrací vnímatele k akustickým pramenům řeči, k uvědomění si, že slova byla prvotně zvuky.

Jak napsal kritik Pavel Janáček: „Základním útvarem Pížlovy lyriky je výrazně zvukově organizovaný text na pomezí volného verše a básnické prózy, který se vyznačuje četnými stylovými i motivickými aluzemi na různé typy básnické moderny sklonku minulého století (především symbolismus a impresionismus).“.

Sledujte nás na FacebookuVyhledávač