Cena Jiřího Ortena je prestižní ocenění pro mladé autory, které se uděluje již od roku 1987.
Udílí se autorovi prozaického či básnického díla napsaného v českém jazyce, jemuž v době vydání knihy není více než 30 let.
Od roku 2009 je organizátorem Ceny Jiřího Ortena Svaz českých knihkupců a nakladatelů.

Božena Správcová

Po absolvování gymnázia Sladkovského v Praze na Žižkově studovala v letech 1988–1992 Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor vědeckotechnické informace a knihovnictví. Od září 1993 pracovala jako tajemnice v literárním časopise Tvar, od roku 1996 do roku 2002 jako redaktorka. Od listopadu 2003 do dubna 2005 byla redaktorkou internetové Postmoderní revue, kterou vydávala s básníkem a vydavatelem Luborem Kasalem. Od dubna 2005 opět působí v redakci Tvaru.
Kromě literární a publicistické činnosti se věnuje malbě (ilustracemi doprovodila svou knihu Večeře), grafologii a hře na housle. Je vdaná, má syna Petra a dceru Lucii. Žije v Praze.

Vyhledávač