Cena Jiřího Ortena je prestižní ocenění pro mladé autory, které se uděluje již od roku 1987.
Udílí se autorovi prozaického či básnického díla napsaného v českém jazyce, jemuž v době vydání knihy není více než 30 let.
Od roku 2009 je organizátorem Ceny Jiřího Ortena Svaz českých knihkupců a nakladatelů.

Jaromír Typlt

Dětství prožil v Nové Pace. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy – obor filozofie a český jazyk a literatura. Po ukončení civilní vojenské služby ve sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus MYklub, kde mj. inicioval řadu výstav a edičních projektů, se stal odborným pracovníkem liberecké Malé výstavní síně. Počátkem 90. let 20. století se uvedl jako autor z okruhu časopisu Iniciály.
V současnosti žije v Liberci. Ve druhé polovině 90. let 20. století publikoval pouze časopisecky (Host, Aluze, Revolver Revue), a to převážně eseje o české literatuře a výtvarném umění, ojediněle i prózy (V tu ránu napříč pohromou, 2000). Pro libereckého grafika Jana Měřičku sestavil texty k autorským knihám (Vniveč, 1999, Hlavolomy, 2000).

Vyhledávač