Cena Jiřího Ortena je prestižní ocenění pro mladé autory, které se uděluje již od roku 1987.
Udílí se autorovi prozaického či básnického díla napsaného v českém jazyce, jemuž v době vydání knihy není více než 30 let.
Od roku 2009 je organizátorem Ceny Jiřího Ortena Svaz českých knihkupců a nakladatelů.

Jan Jandourek

Absolvoval Katolickou teologickou fakultu a Filozofickou fakultu (obor sociologie) na Univerzitě Karlově. Postgraduálně vystudoval sociologii na FSV UK (Ph.D.). Působil jako kněz v duchovní správě v Pardubicích a Praze. Pracoval jako redaktor Českého týdeníku. V 90. letech byl pravidelným přispěvatelem Lidových novin, MF Dnes, Literárních novin a časopisu Anno Domini. Od října 2000 do září 2005 byl členem Centra komparatistiky při FF UK v Praze. V komparatistice se převážně zabýval moderní světovou literaturou a problémem „pokleslých žánrů“. Byl také stálým spolupracovník Mladé fronty DNES.

Začátkem roku 2006 založil nakladatelství Tartaros.

Vyhledávač