Cena Jiřího Ortena je prestižní ocenění pro mladé autory, které se uděluje již od roku 1987.
Udílí se autorovi prozaického či básnického díla napsaného v českém jazyce, jemuž v době vydání knihy není více než 30 let.
Od roku 2009 je organizátorem Ceny Jiřího Ortena Svaz českých knihkupců a nakladatelů.

Martin Langer

Vystudoval kvasnou technologii piva a sladu na Střední průmyslové škole potravinářské technologie v Praze, poté pracoval mimo jiné jako knihkupec, sládek, dělník, myč nádobí a mistr v kořenářské výrobě. Dnes je zaměstnán v soukromé televizi Prima, žije v Praze. Je členem Umělecké besedy a redaktorem revue Život. Své básně, fotografie a texty publikuje v Revolver Revue, Host, Tvar, A2, Weles, Prostor Zlín, Literární noviny, Lidové noviny, UNI, Fragment, Iniciály, Vokno. Zastoupení v antologiích: Sborník Radia 1 Jedním uchem dovnitř (Labyrint), Vrh křídel, Czech Literature at the Turn of the Millenium/Neue tschechische Literatur an der Jahrtausendwende (MK ČR), Antologie české poezie II. (Dybbuk). Věnuje se černobílé fotografii, např. cyklus Cesta kolem, Host, Staré ženy, Tiché věci. Natočil autorské dokumenty: Cesta kolem - Balada o čase a stroji, Nová náboženská hnutí v ČR I., II.díl (Univerzita Pardubice). V letech 2001-2006 realizoval filmové portréty: Olbram Zoubek, Ilja Hurník, Věra Janoušková, Miloslav Chlupáč, Miroslav Pacner, Oldřich Smutný, Jiří a Ondřej Suchý, Emanuel Ranný, Leoš Slanina Bacon, Bohumil Hrabal.

Vyhledávač