Cena Jiřího Ortena je prestižní ocenění pro mladé autory, které se uděluje již od roku 1987.
Udílí se autorovi prozaického či básnického díla napsaného v českém jazyce, jemuž v době vydání knihy není více než 30 let.
Od roku 2009 je organizátorem Ceny Jiřího Ortena Svaz českých knihkupců a nakladatelů.

Ondřej Buddeus

Vystudoval skandinavistiku a translatologii na FF UK. Je šéfredaktorem časopisu Psí víno. Překládá z němčiny a norštiny (Jan Erik Vold, Christian Futscher, Josef Winkler aj.). Vydal sbírku textů 55 007 znaků včetně mezer (2011) a knihu Orangutan v zajetí má sklony k obezitě (s Alžbětou Skálovou a Martinou Kupsovou, 2011), za které byl v roce 2012 mezi třemi nominovanými na Cenu Jiřího Ortena 2012.

Vyhledávač