Cena Jiřího Ortena je prestižní ocenění pro mladé autory, které se uděluje již od roku 1987.
Udílí se autorovi prozaického či básnického díla napsaného v českém jazyce, jemuž v době vydání knihy není více než 30 let.
Od roku 2009 je organizátorem Ceny Jiřího Ortena Svaz českých knihkupců a nakladatelů.

Medorek

Poprvé vyšlo strojopisně v samizdatu v edici Mozková mrtvice r. 1986. Rozbití příběhu a jednotné logické osy vyprávění v románu Medorek je výrazem Placákova úsilí o proniknutí ke skutečnosti totalitní společnosti tak, jak ji prožívá mladistvý hrdina s autobiografickými rysy. Medorek pracuje v továrně, ale na toto cizí prostředí pohlíží s nenávistným odporem, jeho vyřazenost je ještě stupňována zájmem, který o něj a jeho rodinu projevuje tajná policie. Blíže neodůvodněné, absurdní výslechy a pronásledování, výjevy z továrny a z hrdinova osobního života představují různé životní možnosti člověka, který zápasí s prázdnotou, jež ho obklopuje, a se slabostmi, které jsou mu vlastní.

Vedle experimentálních kvalit je Medorek prózou etickou, expresivním obrazem společnosti a jejího zla.

Vyhledávač