Přihláška do soutěže

Každá přihláška musí obsahovat tyto vyplněné údaje:
Jméno autora:
Datum narození:
Kontaktní adresa autora (tel., e-mail):
Název díla:
Rok vydání:
Nakladatelství:
Kdo nominuje:
Kontaktní adresa nominujícího:
Písemnou nominaci a šest výtisků díla zašlete na:
 Svaz českých knihkupců a nakladatelů
 P. O. Box 177
 110 01 Praha 1

Nebo osobně doručte na:
 Svaz českých knihkupců a nakladatelů - sekretariát
 Mariánské náměstí 190/5
 Praha 1

Sledujte nás na FacebookuVyhledávač