Statut ceny Jiřího Ortena

 1. Cenu Jiřího Ortena spojenou s finanční prémií uděluje jednou za rok Svaz českých knihkupců a nakladatelů autorovi prozaického či básnického díla napsaného v českém jazyce. Tomuto autorovi nesmí být v době vydání díla více než třicet let.
 2. Žádný autor nesmí získat Cenu Jiřího Ortena více než jednou.
 3. O udělení ceny rozhoduje pětičlenná porota, jejíž členy jmenuje každý rok Svaz českých knihkupců a nakladatelů.
 4. Autory a díla mohou do soutěže o udělení Ceny Jiřího Ortena nominovat kromě členů poroty buď nakladatelé, kteří dané dílo vydali, nebo veřejné knihovny, redakce deníků a časopisů, rozhlasové a televizní stanice a instituce zabývající se podporou literatury a jejím šířením. Podmínkou každé nominace je přitom první knižní vydání nominovaného díla nebo alespoň časopisecké otištění jeho části během posledního kalendářního roku před uzávěrkou.
 5. Uzávěrkou všech nominací je 31. leden, tři nominované tituly jsou vyhlášeny nejpozději měsíc před slavnostním vyhlášením vítěze. Rozhodnutí poroty o vítězi je prezentováno v rámci slavnostního večera na pražském knižním veletrhu Svět knihy.
 6. Přihlášená díla je třeba odevzdat (pokud nedojde k jiné dohodě se sekretariátem poroty) v šesti kopiích do sekretariátu Svazu českých knihkupců a nakladatelů.
 7. Činnost sekretariátu Ceny Jiřího Ortena bude vykonávat sekretariát Svazu českých knihkupců a nakladatelů.
 8. Sekretariát Ceny Jiřího Ortena odpovídá za následující činnost:
  • Vyhlašuje každý rok soutěž o Cenu Jiřího Ortena a stará se o dostatečné zveřejnění tohoto vyhlášení. Doba mezi vyhlášením a uzávěrkou přihlášek nesmí být kratší než 2 měsíce.
  • Shromažďuje přihlášená díla.
  • Oznamuje členům poroty jejich jmenování a konec mandátu a svolává schůze poroty.
  • Distribuuje přihlášená díla mezi porotce.
  • Zajišťuje v součinnosti se Světem knihy každoroční slavnostní vyhlášení laureáta Ceny Jiřího Ortena.
 9. Ustanovení a jednání poroty Ceny Jiřího Ortena se řídí následujícími pravidly:
  • Porota Ceny Jiřího Ortena má pět členů. Tyto členy jmenuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Porotci jsou jmenování na tři roky, během nichž nemohou být odvoláni.
  • Porotci si každý rok volí ze svého středu předsedu.
  • Porota rozhoduje o udělení ceny hlasováním. Nedohodnou-li se porotci jinak, je hlasování tajné. Při rovnosti hlasů rozhoduje mezi kandidáty s nejvyšším počtem hlasů hlas předsedy.

Sledujte nás na FacebookuVyhledávač